Reinders Family Run

Event NameFarmers Fun - Obstacle Run - 2022 - Zaterdag 25 juni | Oisterwijk

Event Date25 Jun 2022 10:00

Event LocationOisterwijk, Klein Oisterwijk

From Zero You're A Hero

Starttijd 11:45 - From Zero You're a Hero

Voor 0 tot 5 jaar oud

€ 5.00

Starttijd 12:20 uur

Starttijd: 12:20 - Reinders KIDS

van 6 t/m 14 jaar oud

€ 10.00

Starttijd: 12:20 - Family MEMBERS

vanaf 15 jaar oud

€ 25.00

Starttijd 12:30 uur

Starttijd 12:40 - Reinders KIDS

van 6 t/m 14 jaar oud

€ 10.00

Starttijd 12:40 - Family MEMBERS

vanaf 15 jaar oud

€ 25.00

Starttijd 12:40 uur

Starttijd 12:30 - Reinders KIDS

van 6 t/m 14 jaar oud

€ 10.00

Starttijd 12:40 - Family MEMBERS

vanaf 15 jaar oud

€ 25.00

Starttijd 12:50 uur

Starttijd 12:30 - Reinders KIDS

van 6 t/m 14 jaar oud

€ 10.00

Starttijd 12:50 - Family MEMBERS

vanaf 15 jaar oud

€ 25.00

Starttijd 13:00 uur

Starttijd 13:00 - Reinders KIDS

van 6 t/m 14 jaar oud

€ 10.00

Starttijd 13:00 - Family MEMBERS

vanaf 15 jaar oud

€ 25.00